Наука. Общество. Оборона

2019. Т. 7. № 4

2311-1763

Online ISSN

Science. Society. Defense

2019. Vol. 7. № 4


Online First

Kapsalykova Karina Ramazanovna,

Candidate of Historical Sciences,

Ural Federal University

named after the first President of Russia

B.N. Yeltsin,

Assistant of Oriental Studies Department,

Russia, Ekaterinburg

E-mail: Carinne.kapsalikova@gmail.com


Byzantine polemology and gender studies: problem statement

DOI: 10.24411/2311-1763-2019-10209

 

Summary

Article is devoted to the Byzantine polemological presentation about women (“stratiotic wifes”, stratigisses, mitt-readers, enemies etc.). According author traditional family was a basis of theming system, reproduction of statiotes for Byzantine army, and guaranteed the limes safety. Attention is paid to recommendation about military commanders and ranking warrior’s behavior with women by Leonis Tactica. Byzantine chroniclers demonstrated misogynies attitude and demonstrated fear of women perfidy and attractive. Article consist of brevis historiographic commentary.

 

Keywords: 

 historiography, gender studies, polemology, Byzantium, Leonis Tactica, Cecaumenos,

women, army, warriors wives, society

References

 1. Angelov B., 1958, Iz staratab"lgarska, ruska i sr"bska literatura. – Sofiya: Izd. BAN, 1958. – Kn. 1. – 242 s.
 2. Afinogenov D., 2006, Ye. Povest' o Nikolaye Voine: semeynaya etiologicheskaya legenda? - Indoyevropeyskoye yazykoznaniye i klassicheskaya filologiya: materialy X chteniy pamyati prof. I. M. Tronskogo, Sankt-Peterburg, 19–21 iyunya 2006 g., otv. red. N. N. Kazanskiy. SPb.: Nauka, 2006. S. 9–12.
 3. Syuzyumov M. YA. Armiya Vizantii v VIII–XII vv. Tematicheskaya podborka. - Gosudarstvennyy arkhiv Sverdlovskoy oblasti. – F. R-802. – Op. 1. – D. 290. – 150 l.
 4. Kazhdan A. P., 1954, Vizantiyskaya armiya v IX–KH vekakh. - Uch. zap. Velikoluk. gos. ped. in-ta. – 1954. – Vyp. 1. – S. 18–31.
 5. Kekavmen., 2003, Sovety i rasskazy: poucheniye vizantiyskogo polkovodtsa XI veka, podg. teksta, vved., per. s grech., komment. G. G. Litavrina. – 2-ye izd., pererab., dop. – SPb. : Aleteyya, 2003. – 711 s.
 6. Litavrin G. G., 1999, Varyagi i vizantiyka. - Slavyanovedeniye. – 1999. – № 2. – S. 4–6.
 7. Litavrin G. G., 2007, Sotsial'nyye motivy v deyatel'nosti Yevstafiya Romeya (Iz kommentariya k «Pire» – sborniku sudebnykh resheniy yurista XI v.). - Vspomogatel'nyye istoricheskiye distsipliny. – 2007. – T. 30. – S. 169–183.
 8. Mokhov A. S., 2013, Vizantiyskaya armiya v seredine VIII – seredine IX v.: razvitiye voyenno-administrativnykh struktur. – Yekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2013. – 278 s.
 9. Povestvovaniye vardapeta Aristakesa Lastiverttsi, per. s drevnearm., vstup. st., komment. i pril. K. N. YUzbashyana. – M.: Vost. lit., 1968. – 194 s.
 10. Syrkin A. YA., 1961, Ob istorichnosti personazhey «Digenisa Akrita». - Vizantiyskiy vremennik. – 1961. – T. 18. – S. 124–149.
 11. Syuzyumov M. YA., 1948, Problemy ikonoborchestva v Vizantii. - Uch. zap. Sverdlovsk. gos. ped. in-ta. – 1948. – T. 4. – S. 48–110.
 12. Ekloga., 1965, Vizantiyskiy zakonodatel'nyy svod VIII veka, vstup. st., per., komment. Ye. E. Lipshits. – M.: Nauka, 1965. – 225 s.
 13. Barry W. D., 1996, Roof tiles and urban violence in the Ancient World. - Greek, Roman, and Byzantine Studies. – 1996. – Vol. 37. – P. 55–74.
 14. Constantini Porphyrogeniti imperatoris de ceremoniis aulae byzantinae libri duo, rec. I. I. Reiske. – Bonn : Imp. E. Weber, 1829. – T. 1. – 807 p. – (Corpus scriptorum historiae Byzantinae: Vol. 5).
 15. Das Strategikon des Maurikios. - Einf., Ed. und Ind. von G. T. Dennis; Übers. von E. Gamillscheg. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. – 557 p. – (Corpus fontium historiae Byzantinae: Vol. 17).
 16. Three Byzantine military treatises, text, transl., and notes by G. Dennis. – Washington: Dumbarton Oaks, Research Library and Collection, 1985. – 380 p. – (Corpus fontium historiae Byzantinae: Vol. 25).
 17. Le Traité sur la guérilla (De velitatione) de l’empereur Nicéphore Phocas (963–969), texte établi par G. Dagron et H. Mihăescu ; trad. et comment. par G. Dagron ; app. “Les Phocas” par J.-Cl. Cheynet. – Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1986. – 358 p.
 18. Digenis Akritis: the Grottaferrata and Escorial versions, ed. E. Jeffreys. – Cambridge Univ. Press, 1998. – 398 r.
 19. Eickhoff E., 1966, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und arabischer Hegemonie (650–1040). – Berlin: W. De Gruyter, 1966. – 438 S.
 20. Haldon J., 1993, Military service, military lands, and the status of soldiers: current problems and interpretations. - Dumbarton Oaks Papers. – 1993. – No. 47. – P. 1–67.
 21. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, rec. I. Thurn. – Berlin ; New York: W. De Gruyter, 1973. – 579 p. – (Corpus fontium historiae Byzantinae: Vol. 5).
 22. Kaegi W. E., 1995, Byzantium and the early Islamic conquests. – Cambridge Univ. Press, 1995. – 313 p.
 23. Leonis Diaconi Caloënsis Historiae libri decem et Liber de velitatione bellica Nicephori Augusti, rec. C. B. Hasii. – Bonn: Imp. E. Weber, 1828. – 624 p. – (Corpus scriptorum historiae Byzantinae: Vol. 11).
 24. Leonis VI Tactica, text, transl. and comment. by G. T. Dennis. Washington: Dumbarton Oaks, Research Library and Collection, 2010. – 690 p. – (Corpus fontium historiae Byzantinae: Vol. 49).
 25. Polyaeni Strategematon libri octo, rec. E. Woelfflin, I. Melber. – Leipzig : B. G. Teubner, 1887. – 562 p.
 26. Theodori Studitae epistulae, rec. G. Fatouros. – Berlin ; New York : W. De Gruyter, 1991. – T. 1. – (Corpus fontium historiae Byzantinae: Vol. 31).
 27. Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, rec. I. Bekker. – Bonn : Imp. E. Weber, 1838. – 951 p. (Corpus scriptorum historiae Byzantinae: Vol. 44).

Наука. Общество. Оборона

2019. Т. 7. № 4

2311-1763

Online ISSN

Science. Society. Defense

2019. Vol. 7. № 4


Популярное

Россия, история, 2000 - 2014
Московский морской кадетский корпус "Навигацкая школа"
Без знания прошлого нет будущего
Патриотические сводки от Владимира Кикнадзе

Рубрики

"Внимание к российской истории не должно ослабевать" // Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. - 2012.
Миграция, демография, управление рисками
Всероссийская военно-историческая олимпиада

Наши партнеры

научная электронная библиотека, eLIBRARY, индекс цитирования
Информрегистр НТЦ
КиберЛенинка, CyberLeninka
"Военно-исторический журнал". Издание Министерства обороны Российской Федерации // www.history.milportal.ru

Наука. Общество. Оборона. Nauka, obŝestvo, oborona Номер регистрации в Международном центре ISSN